• Aforte
  Welcome

 • Aforte Net Works!

 • Aforte Business

 • Professional Services and General Contracting

 • IT Outsourcing

Czy wiesz wszystko o WiFi?

W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Ewolucja sieci globalnej uczyniła ją najpopularniejszym medium dostępu do wiedzy, a sama informacja stała się „ropą naftowa naszych czasów”. Zmiany jakie wywarły technologie mobilne oraz usługi dają obraz tego, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości.

Przejdź do bazy wiedzy o WiFi Nota prawna

Informacje ogólne

Niniejszy serwis został przygotowany przez Aforte Sp. z o. o. („Aforte”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98, jako serwis informacyjny dla klientów firmy. Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną Aforte.pl zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno - informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Aforte oraz jej podmioty stowarzyszone nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.


Wszelkie dane znajdujące się na niniejszej stronie zostały otrzymane ze źródeł, które zostały uznane za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Aforte nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na stronie.


Aforte nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających niniejszy serwis internetowy za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na stronie. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Aforte została o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiona.Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Strony Aforte w tym do układ graficznego oraz do zamieszczonych elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Aforte, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane, zmieniane, przechowywane ani w inny sposób, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Aforte.Ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest AFORTE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360098, NIP: 5213575170, REGON: 142480872. Administrator danych zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm. – dalej ustawa o ochronie danych osobowych) tj. m in. wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie. Korzystający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania od Administratora zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia.Pliki Cookie

Aforte wykorzystuje pliki cookie (tzw. „ciasteczka"), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Aforte.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła ( dla niektórych serwisów);

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować:

 • o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
 • o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.